Follow

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłosiło Solarpunkowy Konkurs Fikcji Klimatycznej: miastoliteratury.pl/wez-udzial !

Do napisania 5 stron realistycznego sci-fi o zmianach klimatu i o tym, że wciąż możemy mieć nadzieję na lepsze jutro. Termin do 24go lipca!

Jeżeli szukacie pomysłów, rzućcie okiem na zahaczki pod solarpunk.edu.pl/2022/05/24/za :)

· · Web · 0 · 2 · 1
Sign in to participate in the conversation
Writing Exchange

A small, intentional community for poets, authors, and every kind of writer.